Hướng Dẫn Về Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi là đơn vị giới thiệu hơn 20.000 Game và longmon.vn muốn cho bạn biết về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi luôn xem trọng việc này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

chinh-sach-bao-mat

Chúng tôi thu thập thông tin nào về bạn?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý bao gồm:

– Tên hoặc tên người dùng của bạn.

– Địa chỉ email của bạn.

– Địa chỉ IP của bạn.

– Dữ liệu khác có thể được thu thập nếu bạn chọn chia sẻ thông tin đó, chẳng hạn như điền vào các trường trong hồ sơ của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin này trong các trường hợp sau:

– Bạn đăng ký làm thành viên trên trang web của chúng tôi.

– Bạn điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

– Bạn duyệt trang web của chúng tôi. (Xem “Chính sách cookie” bên dưới)

– Bạn điền vào các trường trong hồ sơ của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các cách sau:

– Giúp bạn trở thành thành viên được đăng ký trên trang web của longmon, để bạn có thể đóng góp nội dung cho trang web này.

– Sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi.

– Ghi lại địa chỉ IP của bạn khi bạn thực hiện một số hành động nhất định trên trang web của longmon . Địa chỉ IP của bạn sẽ không bao giờ được hiển thị công khai.

– Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác.

  • Ngoài việc thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể muốn liên lạc với tất cả các thành viên bằng cách gửi email thông tin quan trọng như bản tin hoặc thông báo. Bạn có thể chọn nhận hoặc từ chối nhận email như vậy trong hồ sơ của bạn.
  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn trong quá trình tương tác của bạn với trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm thông tin về trình duyệt hoặc loại thiết bị mà bạn đang sử dụng. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng người truy cập trang web của longmon .

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn

longmon cam kết đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp và quy trình phù hợp để bảo vệ thông tin và đảm bảo rằng không có ai có thể truy cập hoặc tiết lộ trái phép thông tin mà chúng tôi thu thập được.

Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi đặt trên máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp một số chức năng nhất định trên trang web của longmon , như cho phép bạn đăng nhập hoặc ghi nhớ các tùy chọn của bạn.

Chúng tôi có chính sách cookie chi tiết và bạn có thể tìm hiểu thêm về các cookie mà chúng tôi sử dụng trên trang này.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập hoặc nhận bản sao của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn cho rằng thông tin mà chúng tôi cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoàn thiện hoặc sửa thông tin đó.

Bạn cũng có quyền yêu cầu longmon  xóa dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Sự chấp nhận chính sách này

Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của longmon , bạn đồng ý với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai, longmon  sẽ yêu cầu bạn xem xét lại và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này.

Back to top button