Việc Làm Tam Kỳ

 - 
Vì yêu cầu của công ty càng cao yêu cầu nay bên mình nên tuyển thêm số lương nhân viên phục vụ trong thành phố Tam Kỳ Mỗi giao dịch sẽ có được tự 13k-15k Một lần đi giao rất có thể đi tự 2-3 đơnHàng ngày trung...