Truyện yuri nặng

 - 

Tất cả là manga thuộc thể các loại Shoujo Ai a.k.a Yuri, vơi gồm nặng nề gồm tuốt. Có vắt rating, không được tuổi thì đừng xem, mà lại tất cả coi thì… kệ các bạn. Just remember to lớn look behind you.