Tên Miền .Shop

 - 
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10 000 visit hằng mon help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress Công Cụ Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25 000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress Công Cụ Staging help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn chi phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100 000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress Công Cụ Staging help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn hoàn tầm giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá bán 185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10 000 visit hằng tháng help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outlineWordPress Công Cụ Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn trả phí tổn help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25 000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress Công Cụ Staging help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn hoàn giá thành help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100 000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress Công Cụ Staging help_outline30 NGÀY bảo vệ trả giá thành help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá chỉ 185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10 000 visit hằng mon help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress Công Cụ Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn tầm giá help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25 000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress Công Cụ Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn tổn phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100 000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress Công Cụ Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo trả phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDoanh Nghiệp (trị giá chỉ 185.005 VNĐ) help_outline
Tu1edbi giu1ecf hu00e0ng"}" :loader-props=""heading":"Kiu1ec3m tra tu00ean miu1ec1n, xin vui lu00f2ng chu1edd"" :error-props=""heading":"Xin lu1ed7i, cu00f3 lu1ed7i xu1ea3y ra u1edf phu00edomain authority chu00fang tu00f4i.","subheading":"Developer cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o vu00e0 su1ebd su1eeda lu1ed7i nu00e0y nkhô hanh nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Hu00e3y thu1eed lu1ea1i.","img":"https://assets.longmon.vn.com/images/domain-checker-2020/error-e0a102fe3c.svg","alt":"Phi hu00e0nh gia"" :idn-error-props=""heading":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang đến domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!"" :domain-props=""serverError":"Lu1ed7i server: thu1eed lu1ea1i bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n "Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng" lu1ea7n nu1eefa","buttonAddToCart":"Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","cartRedirect":"/cart","buttonContinueToCart":"Vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","save":"GIu1ea2M %percent%%","twoYearsSpecialOfferDisclaimer":"Giu00e1 tu00ean miu1ec1n nu0103m u0111u1ea7u u0111u01b0u1ee3c u01b0u u0111u00e3i lúc u0111u0103ng ku00fd tu1eeb 2 nu0103m tru1edf lu00ean","availableTakenIndicator":"available":"Khu1ea3 du1ee5ng","taken":"u0110u00e3 bu1ecb tải tru01b0u1edbc","availableTakenLabels":"domainIsAvailable":"Domain khu1ea3 du1ee5ng!","domainIsTaken":"Domain u0111u00e3 bu1ecb thiết lập tru01b0u1edbc","price":"%price%/nu0103m","routeName":"shop-domain","verifyingText":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng...","sorryTakenText":"Xin lu1ed7i, ai u0111u00f3 u0111u00e3 thiết lập tu00ean miu1ec1n nu00e0y tru01b0u1edbc","idnNotSupportedText":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang đến tên miền extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!","idnProhibitedText":"Khu00f4ng u0111u0103ng ku00fd tên miền %tld% u0111u01b0u1ee3c u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","domainsProhibitedText":"u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n bu1ecb cu1ea5m u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","rateLimitHitText":"Slow down! You're too fast! Try again in 1 minute.","hostingOffer":"cheapestHostingDiscount":78,"domainPlusHosting":"Tu00ean miu1ec1n %domainName% + Web Hosting","hostingButtonText":"Chu1ecdn gu00f3i hosting","domainPlusHostingSubtitle":"Lu00ean mu1ea1ng ngay vu1edbi web hosting nhanh khô nhu1ea5t giu00e1 ru1ebb chu1ec9 tu1eeb 24.990 VNu0110/th"" :default-tld=""shop"" :priority-tlds="<"domain-shop","domain-com","domain-net","domain-online","domain-live","domain-store","domain-info","domain-tech","domain-xyz","domain-site","domain-link","domain-website","domain-org","domain-fun","domain-space","domain-io","domain-website","domain-in","domain-uno","domain-host","domain-fun","domain-press">" :invalid-tld-props=""heading":"Tu00ean miu1ec1n %tld% khu00f4ng khu1ea3 du1ee5ng, nhu01b0ng hu00e3y chu1ecdn tu00ean khu00e1c tu1eeb hu00e0ng chu1ee5c tu00ean miu1ec1n u0111u1ed9c u0111u00e1o bu00ean du01b0u1edbi."" :domain-filter-props=""alternativeText":"Xem cu00e1c lu1ef1a chu1ecdn tu00ean miu1ec1n khu00e1c","resetText":"u0110u1eb7t lu1ea1i","applyText":"u00c1p du1ee5ng","cancelText":"Hu1ee7y","optionsText":"Lu1ef1a chu1ecdn","clearAllText":"Xu00f3a tu1ea5t cu1ea3","selectAllText":"Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3","extensionsText":"Phu1ea7n mu1edf ru1ed9ng","okText":"OK","allEndingsText":"Tu1ea5t cu1ea3 u0111uu00f4i tu00ean miu1ec1n","popularEndingsText":"Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t","placeholderText":"Gu00f5 u0111u1ec3 lu1ecdc","priceText":"Giu00e1"" :invalid-filter-props=""heading":"Xin lu1ed7i, khu00f4ng tu00ecentimet thu1ea5y. Hu00e3y chu1ecdn cu00e1c tu00ean miu1ec1n khu00e1c sau."" :can-add-multiple-domains-to-cart="1" :promote-domains="0">

Tại sao nên chọn tên miền .shop?

Phần mở rộng tên miền .cửa hàng là một trong những sàng lọc sửa chữa thay thế hoàn hảo và tuyệt vời nhất mang đến tùy chọn .com thông dụng hơn. Đây là một ứng dụng không ngừng mở rộng tên miền bắt đầu, đặc trưng cân xứng với các trang web cung ứng các dịch vụ buôn bán trực con đường.

Bạn đang xem: Tên miền .shop

không chỉ vậy, tên miền .siêu thị hoàn toàn có thể được thực hiện làm phần không ngừng mở rộng cho những trang web hiện nay gồm. Bất kể bạn tất cả một số loại trang web như thế nào, bạn có thể ĐK thương hiệu miền hiện nay gồm của bản thân mình cùng với phần mở rộng .siêu thị và tạo nên siêu thị thương thơm mại điện tử cho chữ tín của công ty.


*

Bán sản phẩm nhanh hao rộng cùng với trang web .shop

Tên miền .shop là 1 chắt lọc hoàn hảo và tuyệt vời nhất nếu bạn đang sẵn có kế hoạch mtại một cửa hàng online. Cho cho dù mục tiêu của công ty là 1 trong những doanh ngđiều đình mại điện tử bự hay là 1 cửa hàng online nhỏ, website mang tên miền .cửa hàng sẽ đến khách truy vấn biết rằng bạn tại chỗ này để cung cấp sản phẩm mang đến bọn họ.

Mặc mặc dù hầu hết được áp dụng cho những cửa hàng online, dẫu vậy thương hiệu miền .cửa hàng cũng chuyển động tác dụng với tất cả những công ty kinh doanh nhỏ truyền thống cuội nguồn hy vọng buôn bán nhiều sản phẩm rộng bên trên mạng. Cho cho dù chúng ta thành phầm của bạn là gì, tên miền .siêu thị hầu hết đã ham các khách hàng rộng mang đến website của người tiêu dùng, và liên quan sự thành công cho bạn chúng ta.


*

Những thắc mắc thường xuyên chạm chán về tên miền .shop

Tìm câu vấn đáp cho những thắc mắc hay chạm chán về tên miền .cửa hàng.


.siêu thị là một phần mở rộng tên miền cấp cao nhất và là sự việc sàng lọc tuyệt vời nhất mang đến bất kỳ loại hình marketing trực đường làm sao, đặc biệt là thương thơm mại điện tử. Đây là 1 trong trong những phầm mềm không ngừng mở rộng tên miền bắt đầu giúp người tiêu dùng mạng internet gọi nội dung trang web của chúng ta dễ dãi hơn, bên cạnh đó góp xuất bản chữ tín với tiếp thị công ty của doanh nghiệp bên trên mạng.

Có một số một số loại TLD (thương hiệu miền cấp cao nhất) khác nhau, từng nhiều loại các góp khách truy vấn khẳng định loại website họ vẫn truy vấn. Và tên miền .siêu thị thuộc danh mục gTLD (tên miền cấp cho tối đa chung), nó không có sự sẽ phải sử dụng cho 1 ngành nào ví dụ. Có nghĩa là, khả năng thực hiện của chính nó rất linh hoạt và rất có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.


Chúng tôi Tặng kèm một tên miền miễn phí khi bạn oder các dịch vụ theo nhóm hosting Cao Cấp và hosting Doanh Nghiệp, với giá ban đầu từ bỏ 49.900 VNĐ/tháng. Tất cả hồ hết gì bạn phải có tác dụng là chọn một gói web hosting cân xứng cùng với nhu cầu của người sử dụng cùng đăng ký thương hiệu miền .siêu thị hoàn toàn miễn chi phí.

quý khách cũng có thể nhập thương hiệu miền .cửa hàng ưa chuộng của mình thẳng vào tkhô cứng tra cứu kiếm tên miền của Shop chúng tôi với cài đặt từng tên miền. Đăng ký tên miền .siêu thị hàng năm sẽ sở hữu được giá chỉ 22.900 VNĐ.

longmon.vn là đơn vị đăng ký được ICANN công nhận, Tức là công ty chúng tôi rất có thể đăng ký thẳng ngẫu nhiên thương hiệu miền nào bạn có nhu cầu.


Tên miền .shop hoàn toàn có thể được sử dụng cho những loại trang web, bao gồm doanh ngBàn bạc mại năng lượng điện tử, website so sánh thành phầm với các dịch vụ, trang web Review của người sử dụng, cũng như một shop online đạt thêm vào một trong những website đang bao gồm sẵn. Đây là 1 phầm mềm mở rộng thương hiệu miền khá linch hoạt giới hạn max cho một mục đích làm sao tuyệt nhất.


Tất cả đầy đủ gì bạn phải có tác dụng để đăng ký tên miền .cửa hàng là cung ứng một số trong những lên tiếng cơ phiên bản với bao gồm cách tiến hành tkhô giòn toán thù hòa hợp lệ để tiến hành thanh tân oán. quý khách không cần phải làm cái gi không giống nhằm đăng ký bằng lòng.

Xem thêm: Những Skin Hiếm Nhất Lmht, Bạn Cần May Mắn Chứ Có Tiền Cũng Không Mua Được


Tên miền .shop hoàn toàn có thể được tùy chỉnh thiết lập và thực hiện ngay chỉ sau vài ba phút ít với quy trình ĐK và kích hoạt thương hiệu miền tức thời của công ty chúng tôi. Chỉ cần làm theo các bước sau cùng các bạn sẽ mang tên miền .siêu thị ngay lập tức:

1. Nhập tên miền mến mộ của người sử dụng vào tkhô cứng kiếm tìm kiếm làm việc bên trên.

2. Chọn tên miền từ bỏ các tùy chọn lựa được cung cấp với thêm nó vào giỏ hàng.

3. Trong giỏ hàng, lựa chọn thời gian ĐK với điền đọc tin tkhô cứng toán thù.

4. Sau khi tkhô giòn tân oán xong, hãy chuyển mang lại tài khoản của khách hàng nhằm tùy chỉnh cấu hình với đăng ký thương hiệu miền.


Để bảo đảm an toàn cục bộ tính bảo mật của trang web được ĐK với ngẫu nhiên tên miền nào, các bạn nên setup chứng từ SSL và bất kỳ phần mềm bảo mật như thế nào khác nhưng chúng ta cảm giác phải Theo phong cách thủ công bằng tay.

Nếu các bạn được khuyến mãi ngay kèm tên miền .shop khi mua một trong số gói hosting của chúng tôi, bạn sẽ tự động nhận ra chứng từ SSL miễn giá thành và những công dụng bảo mật thông tin cần thiết khác, góp trang web của người sử dụng trọn vẹn bình an cho những giao dịch trực tuyến.


Đừng lo lắng giả dụ chọn lựa thương hiệu miền đầu tiên bạn cần ko khả dụng. Cách tốt nhất có thể nhằm liên tục là thử những tên miền tương tự như hoặc kiếm tìm kiếm một giải pháp thay thế thương hiệu miền .shop sẽ có công dụng tựa như, như .store hoặc .business.

Quý Khách cũng rất có thể demo phân tách nhỏ dại thương hiệu website hoặc sử dụng chữ viết tắt. Tuy nhiên, hãy cảnh giác đừng khiến cho thương hiệu miền của khách hàng thừa phức tạp, vày nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng tiêu cực cho giữ lượng truy cập cùng doanh số bán sản phẩm online của khách hàng.


Không có khá nhiều sự biệt lập thân thương hiệu miền .shop cùng .store, ngoài Việc .shop rất có thể được người sử dụng ngơi nghỉ Vương quốc Anh yêu dấu hơn một chút, trong những khi .store có vẻ như lôi cuốn hơn so với người mua làm việc Mỹ.

Tuy nhiên, cả hai phần lớn Ship hàng và một mục tiêu thông thường với có thể được thực hiện nlỗi các phương án thay thế sửa chữa vào trường phù hợp chắt lọc đầu tiên của người sử dụng không hề sẵn nhằm sử dụng.


*

Chúng tôi là bên hỗ trợ hình thức web hosting cùng với sứ mệnh với thành công xuất sắc mang đến cùng với ai lên mạng. Chúng tôi làm cho điều này bằng phương pháp ko ngừng cách tân technology sever, cung ứng cung cấp chuyên nghiệp hóa với thử dùng các dịch vụ ngay tức khắc mạch.