RISE OF KINGDOMS TƯỚNG

 - 
AvatarTên tướngĐặc tínhQuốc gia
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chỉ huy bách binh đoànKết hợp| Thu gom| Tấn công Khác