Retribution Là Gì

 - 
She was asked whether a civilian government should seek retribution against military officers involved in human rights abuses.

Bạn đang xem: Retribution là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ longmon.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Fifa 15 Ultimate Team Full Version Cpy Crack ~ Akhsan07, Fifa 15 Pc Game Free Download

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn longmon.vn English longmon.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語