Rebirth là gì

 - 
2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Các tự liên quan3.1 Từ đồng nghĩa /ri:´bə:θ/

Thông dụng

Danh từ

Sự sinch lại, sự hiện nay thân mới

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nounmetanoia , regeneration , reactivation , renaissance , renascence , renewal , resurgence , resurrection , resuscitation , revitalization , revivification , metempsychosis , reincarnation , rejuvenation , revival , transmigration adjectivereborn , redivivus , regenerated , reincarnated , renascent

Tmê mẩn khảo thêm từ bỏ gồm câu chữ liên quan
Bạn đang xem: Rebirth là gì

*

*

*

Quý khách hàng vui lòng singin để đăng thắc mắc trên phía trên

Mời chúng ta nhập câu hỏi ở chỗ này (hãy nhớ là cho thêm ngữ chình họa và nguồn bạn nhé)


Xem thêm: Xem Phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 6: Sụp Đổ

R giờ chiều mừng rỡ..Xin nhờ vào những cao nhân hỗ trợ tư vấn góp em, dòng two-by-two ở chỗ này gọi vậy như thế nào ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp hàng hóa. Em cám ơn"It is not allowed to join several unit loads together with any fixation method. A unit load shallalways be handled as a separate unit và never joining together two-by-two. This is valid for bothhorizontal và vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,except for load safety reasons.
Mọi người ơi mang đến em hỏi trong câu này:It is said that there are 2 types of people of humans in this world.A drive lớn "life" - humans who are ruled by "Eros"A drive to lớn "death" - humans who are rules by "Thanatos"Thì từ bỏ drive ở đây em sử dụng "động lực" dành được không ạ? Vì trường hợp dùng động lực em vẫn thấy nó chưa đúng đắn lắm í
Các chi phí bối góp em dịch tự này với: "Peg" vào "Project Pegs". Em không tồn tại câu dài cơ mà chỉ bao gồm những mục, Client bao gồm khái niệm là "A combination of project/budget, element and/or activity, which is used to identify costs, demand, và supply for a project". Trong giờ Pháp, nó là "rattachement"


Xem thêm: Truyện Trọng Sinh Chi Quân Tẩu Tốt, Truyện Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Mọi người mang lại em hỏi từ bỏ "hail" nên dịch cụ như thế nào ạ? Ngữ cảnh: truyện viễn tưởng trong trái đất bao gồm phép thuật,"The Herald spread her arms wide as she lifted her face lớn the sun, which hung bloody & red above the tower. "Hail, the Magus Ascendant," she breathed beatifically, her voice echoing off the ring of ruined columns. "Hail, Muyluk!"

Chuyên mục: BLog