Phàm nhân tu tiên phim 3d

 - 
*

Thiếu niên là người phàm, lại ko rõ tự đâu khung hình đạt được căn nguyên linch khí. Vì nhằm bạn đơn vị được sống cuộc sống xuất sắc hơn, bèn phi vào cuộc hành trình dài tu tiên
Thiếu niên là tín đồ phàm, lại không rõ từ đâu khung người đạt được nền tảng linh khí. Vì nhằm người đơn vị được sinh sống cuộc sống đời thường xuất sắc rộng, bèn bước vào cuộc hành trình tu tiên
*
*