Overthinking Là Gì

 - 
Recent research suggests that the liên kết between creative sầu genius & anxiety is closer than you might think.

Bạn đang xem: Overthinking là gì


*

Nghiên cứu vớt gần đây cho thấy mọt liên quan giữa thiên tài sáng chế với lúng túng gần gũi rộng các bạn tưởng đấy.
Whilst we all have things that worry us sometimes, some of us fret over & wallow in our concerns more than most. If you are the type of person who regularly overthinks a problem, or if you often experience anxiety-related behavior, the good news is that you probably also possess an elevated capađô thị for creativity.
Mặc dù nhiều lúc tất cả chúng ta đều có các chuỵên đề nghị băn khoăn lo lắng, tuy vậy gồm một số trong những fan lại cứ đọng giỏi lo lắng quá mức cho phép so với những người dân không giống. Nếu các bạn ở trong tuýp bạn tuyệt lo lắng các về một cthị trấn gì đấy, giỏi chúng ta thường xuyên xử sự một giải pháp âu lo, thì tin vui là bạn cũng có thể còn có tác dụng sáng tạo rất lớn đấy.

Xem thêm: Xóa Ứng Dụng Trên Máy Tính Windows 10/8/7, Xóa Hoặc Tắt Ứng Dụng Trên Android


Researchers at King’s College London found that worriers had a higher level of activity in the part of the brain that controls our perception of threat, meaning that they jumped inlớn panic mode quicker than most.
Các công ty phân tích ở Đại học tập King phạt hiện ra rằng những người dân xuất xắc băn khoăn lo lắng thì vào cung cấp cầu óc của họ, phần tử kiểm soát điều hành dìm thức về mối doạ đe, gồm mức độ trí tuệ sáng tạo cao hơn, có nghĩa là họ lâm vào tình trạng bối rối nhanh rộng đa số người khác.
Because of these key neurological differences, the worriers also had exceptionally active sầu imaginations, which only exacerbates these feelings of threat.
Vì hồ hết khác biệt thần tởm quan trọng này, đề nghị những người dân cả nghĩ cũng bao gồm trí tưởng tượng vận động vô cùng tích cực và lành mạnh, do thế nhưng sốt ruột thái quá về mọt đe bắt nạt.
In essence, overactive sầu imaginations (an essential trait for creative sầu geniuses) và intense worrying behaviors are not only inextricably linked, but also fuel each other in a never-ending creative cycle of torment và ingenuity.
Về cơ bản thì trí tưởng tượng vượt phong phú (nét đặt trưng đặc biệt mang lại lòng tin sáng sủa tạo) và hành động băn khoăn lo lắng không ít không chỉ có bao gồm mối quan hệ quan trọng, Hơn nữa thúc đẩy cho nhau trong quy trình sáng tạo ko xong của trí xuất sắc với sự đau khổ.
So overthinkers take heart! Next time you are in the full throes of worrying about something, remember that it also has its creative sầu benefits, và who knows, one day your worrying could change the world.
*