MÁY ẢNH ANDROID

 - 

Để tiến hành những thao tác làm việc cơ bản cùng với thiết bị hình ảnh, ví dụ như tự sướng hoặc tảo Clip bằng ứng dụng lắp thêm ảnh khoác định trên sản phẩm, các bạn không cần thiết phải tích phù hợp với Tlỗi viện lắp thêm hình ảnh. Txuất xắc vào đó, hãy dùng Intent.

Bạn đang xem: Máy ảnh android

Chụp hình họa bởi vận dụng trang bị ảnh

longmon.vn uỷ quyền những làm việc mang lại đều ứng dụng không giống bằng cách điện thoại tư vấn Intent. Quá trình này bao hàm 3 phần: Intent, lệnh Gọi bước đầu Activity bên phía ngoài với một trong những mã giúp xử lý tài liệu hình hình họa khi tiêu điểm quay trở lại buổi giao lưu của chúng ta.

Đây là một hàm Hotline Intent tự sướng.

Xem thêm: Game Cánh Cụt Vui Vẻ: Game Vui Nhộn Trên Zing Me !!!!!! #1, Cánh Cụt Vui Vẻ


Kotlin

val REQUEST_IMAGE_CAPTURE = 1private fun dispatchTakePictureIntent() val takePictureIntent = Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE) try startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE) catch (e: ActivityNotFoundException) // display error state khổng lồ the user

Java

static final int REQUEST_IMAGE_CAPTURE = 1;private void dispatchTakePictureIntent() Intent takePictureIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); try startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE); catch (ActivityNotFoundException e) // display error state khổng lồ the user

Kotlin

val REQUEST_VIDEO_CAPTURE = 1private fun dispatchTakeVideoIntent() Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE).also takeVideoIntent -> takeVideoIntent.resolveActivity(packageManager)?.also startActivityForResult(takeVideoIntent, REQUEST_VIDEO_CAPTURE) ?: run //display error state to the user

Java

static final int REQUEST_VIDEO_CAPTURE = 1;private void dispatchTakeVideoIntent() Intent takeVideoIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE); if (takeVideoIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) startActivityForResult(takeVideoIntent, REQUEST_VIDEO_CAPTURE); else //display error state khổng lồ the user
Phương thơm thức startActivityForResult() được bảo đảm an toàn bằng một ĐK giúp Call resolveActivity(). Mã này trả về nguyên tố hoạt động trước tiên rất có thể xử trí Intent. Hãy thực hiện thao tác đánh giá này để bảo đảm rằng Intent nhưng mà bạn Gọi không gây ra lỗi áp dụng.

Tài nguim khác

Đối cùng với các thao tác cơ bạn dạng của sản phẩm hình họa, hãy thực hiện Intent. Nếu không, chúng ta nên sử dụng thư viện Camera2 với CameraX mang lại hầu như thao tác làm việc phức hợp rộng xoay video clip hoặc chụp ảnh cơ bản.


Content and code samples on this page are subject to lớn the licenses described in the Content License. Java & OpenJDK are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.


< "type": "thumb-down", "id": "missingTheInformationINeed", "label":"Missing the information I need" , "type": "thumb-down", "id": "tooComplicatedTooManySteps", "label":"Too complicated / too many steps" , "type": "thumb-down", "id": "outOfDate", "label":"Out of date" , "type": "thumb-down", "id": "translationIssue", "label":"Translation issue" , "type": "thumb-down", "id": "samplesCodeIssue", "label":"Samples / code issue" , "type": "thumb-down", "id": "otherDown", "label":"Other" > < "type": "thumb-up", "id": "easyToUnderstand", "label":"Easy to understand" , "type": "thumb-up", "id": "solvedMyProblem", "label":"Solved my problem" , "type": "thumb-up", "id": "otherUp", "label":"Other" >

More longmon.vn

Discover

longmon.vn Devices

Releases

Documentation & Downloads

Support