HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP

 - 

Tiếng Hàn sơ cấp bao hàm phần lớn ngữ pháp cơ bản tốt nhất và được áp dụng các tốt nhất trong cuộc sống thường ngày hoặc câu vnạp năng lượng mỗi ngày.

Bạn đang xem: Học tiếng hàn sơ cấp

Đặc biệt Lúc rứa Chắn chắn mọi ngữ pháp sơ cấp cho này, các bạn sẽ sử dụng giờ đồng hồ Hàn thuần thục rộng. Đồng thời có tác dụng nền móng để học tập lên các điểm ngữ pháp trung - cao cấp. Du học Nước Hàn longmon.vn tổng hợp 91 điểm ngữ pháp sơ cung cấp theo giáo trình giờ Hàn sơ cấp của Đại học tập Quốc gia Seoul. Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul là bộ giáo trình chuẩn nhất, được rất nhiều trường Đại học Nước Hàn áp dụng nhằm dạy dỗ giờ Hàn mang lại du học viên Quốc tế. Mong rằng với 91 điều ngư pháp sơ cung cấp này, bạn sẽ sử dụng tiếng Hàn đúng chuẩn và dễ dãi rộng. điều đặc biệt đã đạt điểm cao trong kỳ thi năng lực giờ đồng hồ Hàn TOPIK.

*

 

91 ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp cho phần 2 (Cliông chồng để xem)

 

1. N + 은/는 -> S

- Trợ từ bỏ công ty ngữ lép vế danh trường đoản cú, trở nên danh trường đoản cú thành công ty ngữ trong câu

- Danh từ bỏ gồm prúc âm cuối + 은, danh từ bỏ không tồn tại phụ âm cuối + 는- Nhấn mạnh vào phần vị ngữVí dụ:+ 저는 학생입니다 > Tôi là học tập sinh+ 밥은 맛있어요 > Cơm thì ngon

 

2. N + 이/가 -> S : Tiểu tự công ty ngữ

- Tiểu chủ ngữ che khuất danh tự, đổi thay danh từ bỏ thành công ty ngữ vào câu, tương tự 은/는- Danh từ bỏ tất cả phụ âm cuối + 이, danh từ bỏ không tồn tại phụ âm cuối + 가- Nhấn mạnh tay vào phần công ty ngữVí dụ:+ 제가 학생입니다 > Tôi là học sinh+ 이 집이 크네요 > Căn đơn vị to lớn quá

 

3. N + 을/를 -> O : Tân ngữ

- Đứng sau danh tự vào vai trò tân ngữ trong câu, là đối tượng (người, vật dụng, loài vật...) bị chủ ngữ tác động lên.Ví dụ+ 저는 밥을 먹어요 > Tôi nạp năng lượng cơm+ 엄마가 김치를 사요 > Mẹ tôi mua Kimchi

 

4. N + 입니다 : Là

- Đuôi câu quan niệm, đứng sau danh từ bỏ khái niệm nhằm mục đích giải thích cho công ty ngữ

- Đuôi câu này Có nghĩa là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ tối đa vào giờ HànVí dụ:+ 저는 학생입니다 -> Tôi là học sinh+ 제 형은 선생님입니다 > Anh tôi là giáo viên

 

5. N + 입니까? : Có phải là ....? 

- Đuôi câu ngờ vực của 입니다- Đuôi câu này Có nghĩa là "Có nên là..."- Là đuôi câu kính ngữ tối đa vào tiếng HànVí dụ:+ 당신은 학생입니까? -> quý khách hàng liệu có phải là học viên không?+ 민수 씨는 한국 사람입니까? > Quý khách hàng Minsu có phải là fan Hàn Quốc không?

 

6. N + 예요/이에요: Là 

- Đuôi câu khái niệm, lép vế danh tự khái niệm nhằm mục đích lý giải cho nhà ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ thân mật và gần gũi vào tiếng Hàn, cường độ kính ngữ tốt hơn 입니다Ví dụ:+ 저는 학생이에요-> Tôi là học sinh+ 저는 요리사예요-> Tôi là đầu bếp

 

7. N + 이/가 아닙니다: Không bắt buộc là

- Đuôi câu đậy định, đứng sau danh tự nhằm mục tiêu đậy định chủ ngữ

- Đuôi câu này Có nghĩa là "Không đề nghị là"- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất vào giờ Hàn, là dạng đậy định của 입니다

Ví dụ:+ 저는 베트남 사람이 아닙니다 > Tôi không phải là bạn Việt Nam+ 이 시람은 제 친구가 아닙니다 > Người này không phải là bạn của tôi

 

8. N + 이/가 아니에요 : Không cần là

- Đuôi câu đậy định, đứng sau danh từ nhằm mục tiêu đậy định nhà ngữ- Đuôi câu này Có nghĩa là "Không đề nghị là"- Là đuôi câu kính ngữ gần gũi vào giờ Hàn, là dạng che định của 예요/이에요

Ví dụ:+ 이것은 책이 아니에요 > Cái này không phải quyển sách+ 저 분은 우리 교수가 아니에요 > Vị kia không hẳn GS của chúng tôi

 

9. N + 하고/와/과+ N : Và, với

- Liên trường đoản cú nối giữa 2 danh từ bỏ, để miêu tả sự ngã sung

- Được dịch là "Và"- Còn Tức là "với" lúc sử dụng vào cấu trúc (Chủ ngữ +은/는 hoặc 이/가 + Đối tượng làm sao đó + 하고/와/과 + Động từ)

Ví dụ:+ 밥하고 고기를 먹어요-> Tôi nạp năng lượng cơm cùng thịt+ 저는 친구하고 학교에 가요 -> Tôi tới trường với chúng ta tôi

10. V/A + ㅂ니다/습니다

- Đuôi câu kính ngữ trang trọng thanh lịch tuyệt nhất đến đụng từ/tính từ- Động/tính trường đoản cú tất cả phụ âm cuối + 습니다- Động/tính từ không có phụ âm cuối + ㅂ니다

Ví dụ:+ 저는 밥을 먹습니다 > Tôi nạp năng lượng cơm+ 지금 잡니다 > Bây giờ đồng hồ tôi ngữ+ 날씨가 덥습니다> Thời tiết nóng+ 이거는 너무 비쌉니다 > Cái này mắc quá

 

 

11. V/A + 아/어/여요

- Chia đuôi kính ngữ thân mật và gần gũi mang lại Động từ/tính từ- Mức độ kính ngữ thấp hơn 습니다/ㅂ니다- Đuôi câu này chia làm 3 trường hợpTrường phù hợp 1: V/A + 아요- Động tính tự cất nguan tâm 아 trước 다 và không có phụ âm cuối (pathcim) + 요+ 가다 + 요 > 가요+ 자다 + 요 > 자요+ 비싸다 + 요 > 비싸요- Động tính từ chứa nguyên âm 아/오 trước 다 phân chia với 아요+ 받다 + 아요 > 받아요+ 찾다 + 아요 > 찾아요+ 오다 + 아요 > 오아요 > 와요+ 보다 + 아요 > 보아요 + 봐요+ 속다 + 아요 > 속아요

Trường thích hợp 2: V/A + 어요- Tất cả cồn tính trường đoản cú ko cất nguyên âm 아/오 trước 다 chia cùng với 어요+ 먹다 + 어요 > 먹어요+ 읽다 + 어요 > 읽어요+ 주다 + 어요 > 주어요 > 줘요Trường hòa hợp 3: V/A + 여요- Tất cả rượu cồn tính từ xong bởi 하다 phân chia với 어요 với thay đổi thành 해요+ 사랑하다 + 여요 > 사랑해요+ 공부하다 + 여요 > 공부해요Crúc ý- Các hễ tính từ bỏ đựng nguyên ổn âm 어,내 trước 다 chỉ phân tách cùng với 요+ 서다 > 서요+ 지내다 > 지내요+ 빼다 > 빼요

 

12. N + 에서: Tại, trên, từ

- Trợ từ 에서 che khuất cồn tự chỉ vị trí chốn- N + 에서 được dùng vào 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Ở" khi câu xong xuôi bởi hễ tự hành vi (không hẳn động từ bỏ di chuyển) nhỏng ăn uống, uống, bè đảng dục... để diễn tả chỗ cơ mà hành vi diễn ra+ 저는 집에서 밥을 먹어요> Tôi nạp năng lượng cơm sinh hoạt nhà+ 우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요 > Chị tôi xem sách nghỉ ngơi tlỗi viện- Được dịch là "Từ" khi câu xong bằng hành vi di chuyển nlỗi xuất xứ, tới từ, kéo ra..., để miêu tả chỗ nhưng hành động xuất phát+ 저는 베트남에서 왔어요 > Tôi tới từ Việt Nam+ 이 버스가 벤탄시장 장류장에서 출발했어요 > Xe bus này khởi nguồn từ trạm xe bus chợ Bến Thành

 

13. N + 에: Đến, Ở, Vào

- Trợ trường đoản cú 에 thua cuộc danh trường đoản cú chỉ vị trí chốn- N + 에 được sử dụng vào 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Đến" khi câu hoàn thành bởi động từ bỏ chỉ sự dịch rời như đi, đến, đặt... nhằm miêu tả khu vực mà hành vi hướng đến- Được dịch là "ở" lúc câu hoàn thành bằng đụng từ chỉ sự trường tồn 있다/없다 (ở, ko ở/ gồm, ko có)+ 학교에 가요-> Tôi đi mang lại trường+ 집에 있어요-> Tôi sinh hoạt nhà

- Trợ từ 에 che khuất danh từ bỏ chỉ thời gian- Được dịch cùng "Vào" (thời gian làm sao đó)+ 월요일에 > Vào sản phẩm công nghệ 2+ 한 시에 > Vào lúc một giờ

14. 안+ V/A: Không

- Ngữ pháp lấp định cồn từ/tính từ trong tiếng Hàn- Được dịch là không- Được thực hiện phần nhiều trong văn nóiVí dụ:+ 오늘 학교에 안 가요 > Hôm ni tôi ko đi đến trường+ 날씨가 안 추워요> Thời ngày tiết ko lạnhCrúc ý: Động tự xong xuôi bằng cội 하다 , 안 đứng trước 하다

+ 엄마가 요리 안 해요> Mẹ tôi ko nấu bếp ăn

15. V/A + 지 않다: Không

- Ngữ pháp đậy định đụng từ/tính tự vào tiếng Hàn- Được dịch là không- Tương từ bỏ ngữ pháp 14, mặc dù ngữ pháp này thường được thực hiện đa số trong văn uống viếtVí dụ:+ 이걸 사지 않아요 > Tôi không cài đặt mẫu này+ 이 음식이 맵지 않아요 > Món ăn này sẽ không cay

 16. N + 이/가 있다/없다: Có, không có

- Ngữ pháp ssinh sống hữu- 있다/없다 lép vế danh từ bỏ chỉ người, thứ... mà lại chủ ngữ sở hữu- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không tồn tại (없다)" gì đóVí dụ:+ 저는 돈이 있어요 > tôi gồm tiền+ 저는 차가 없어요 > tôi không tồn tại xe

 

17. N + 에 있다/없다: Tại, không ở

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không tồn tại (없다)" gì đóVí dụ:+ 제 집이 호치민 시에 있어요 -> Nhà tôi sinh hoạt TPHCM+ 제 친구가 집에 없어요 -> quý khách hàng tôi không tồn tại (ở) nhà

 

18. Nơi vùng + địa điểm + 에 있다/없다

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không có (없다)" gì đó- Các danh trường đoản cú vị trí : 앞: Trước, 뒤: Sau, 위: Trên, 아래/밑: Dưới, 오른쪽: Bên bắt buộc, 왼쪽 : bên trái, 안: vào, 밖: bên cạnh, 가운데: giữa, 옆: lân cận, 근처 : gầnVí dụ:+ 책이 책상 위에 있어요> Quyển sách sống bên trên bàn+ 우리 집이 병원 뒤에 있어요 > Nhà tôi ngơi nghỉ sau công viên+ 린 씨가 화 씨 오랜쪽에 있어요 > Linh làm việc bên đề xuất Hoa

 

19. V/A + 고: Và

- Ngữ pháp nối thân 2 động trường đoản cú hoặc tính tự với nhau biểu đạt vế sau bổ sung mang đến vế trước- Được dịch là "Và"Ví dụ:+ 책을 읽고 자요 > Tôi xem sách cùng ngủ+ 음식이 맛있고 조금 매워요 > Món ăn ngày ngon và hơi cay

đôi mươi.

Xem thêm: Bảng Ngọc Allain - Hướng Dẫn Chơi Allain Liên Quân Mobile Mùa 19

V/A + 았/었/였다: Đã

- Ngữ pháp thì vượt khứ- Được dịch là "đã"- Chia cùng với động từ/tính từVí du:+ 학교에 갔어요> Tôi đang đi vào trường+ 책을 읽었어요> Tôi đang đọc sách

21. V + 으세요/세요: Hãy

- Đuôi câu cầu khiến cho, thử dùng tín đồ nghe thao tác gì một cách lịch sự- Được dịch là "Hãy"Ví dụ:+ 열심히 공부하세요 > Hãy học hành chăm chỉ+ 책을 많이 읽으세요 > Hãy gọi nhiều sách vào

 

22. V + 읍/ㅂ시다: Nha

- Đuôi cầu rủ rê một cách thanh lịch, mong muốn người đối diện thuộc thao tác gì đó- Được dịch là "...thôi", "...nha"

Ví dụ:+ 학교에 같이 갑시다 > Chúng ta thuộc đi dến ngôi trường nha+ 한국 음식을 먹읍시다 > Cùng ăn uống món Hàn nhé !

 

23. N + 도: Cũng

- 도 che khuất danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Cũng"- 도 rất có thể thay thế cho các trợ từ 이/가, 은/는, 을/를Ví dụ:

+ 저도 한국어를 공부해요-> Tôi cũng học tập giờ Hàn+ 케이크도 먹고, 커피도 마셔요 > Tôi cũng ăn bánh cùng cũng uống cafe nữa+ 월요에도 태권도를 배워요 > Vào thứ 2 tôi cũng học Taekwondo nữa

 

24. N + 만: Chỉ

- 만 che khuất danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Chỉ"- 만 hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa cho những trợ tự 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ:+ 화 씨만 베트남 사람입니다 > Chỉ tất cả Hoa là tín đồ VN+ 오늘 빵만 먹어요 > Hôm ni tôi chỉ nạp năng lượng bánh mì thôi

 

25. V/A + 지만: Nhưng, nhưng mà mà

- 지만 đứng sau cồn từ/tính tự mô tả sự trái lập thân 2 vế- Ngữ pháp này được là "nhưng"

Ví dụ:+ 한국어가 어렵지만 재미있어요-> Tiếng Hàn khó nhưng mà trúc vị+ 오늘 수업이 있지만 내일 수업이 없어요 > Hôm ni tôi tất cả lớp học nhưng lại ngươi mai tôi không có

26. V/A + 을/ㄹ까요? Nha? Nhé?

- Đuôi câu hỏi 을/ㄹ까요? biểu đạt việc hỏi ý kiến người đối diện về câu hỏi gì đó hoặc rủ rê ai thao tác gì đấy.- Ngữ pháp này được dịch là "Nha?", "nhé?", "không?"

+ 내일 영화를 볼까요? -> Ngày mai đi xem phyên ổn nha?

+ 이 옷은 예쁠까요? -> (Quý Khách thấy) dòng áo này đẹp nhất không?

 

27. V/A + 네요: Cảm thán

- Đuôi câu 네요 diễn đạt sự cảm thán của tín đồ nói về sự Việc, sự vật dụng nào đó

Ví dụ:+ 오늘 날씨가 덥네요-> Hôm nay khí hậu lạnh ghê

+ 오~ 눈이 오네요-> Ồ tuyết rơi rồi kìa

 

28. V/A + (으)시다: Động từ bỏ kính ngữ

- Kính ngữ hoá hễ từ bỏ, biến động trường đoản cú thường thành vi trường đoản cú kính ngữ, mô tả sự tôn kính của fan nói cùng với ngôi thứ 2, ngôi trang bị 3 (không sử dụng mang đến ngôi vật dụng 1)- Tương tự Việc thay đổi tự đụng tự Ăn > Dùng bữa, Ckhông còn > Qua đời...- Động tính tự tất cả phú âm cuối chia với 으시다, đụng tính từ bỏ không tồn tại phụ âm chia với 시다

Ví dụ:+ 가다-> 가시다: Đi

+ 읽다-> 읽으시다: Đọc

 

29. N 부터 ~ N 까지: Từ ~ đến

- Ngữ pháp biểu đạt khoảng cách thời hạn, trường đoản cú mốc thời gian này mang lại mốc thời gian khác- 부터 là "từ", 까지 là "đến"Ví dụ:

+ 월요일부터 금요일까지 한국어를 공부해요 > Tôi học giờ đồng hồ Hàn trường đoản cú thứ hai cho máy 6+ 어제부터 오늘까지 시험공부를 열심히 해요 > Từ hôm qua mang đến bây giờ tôi học thi siêng chỉ

 

30. N 에서~ N까지: Từ ~ đến

- Ngữ pháp mô tả khoảng cách địa lý, từ địa điểm này mang lại chỗ khác- 에서 là "từ", 까지 là "đến"

Ví dụ:+ 집에서 학교까지 버스를 타면15분 걸려요 > Nếu đi xe buýt trường đoản cú nhà tôi đến ngôi trường thì mất 15p+ 학교에서 도서관까지 걸어요 > Tôi quốc bộ từ trường sóng ngắn mang lại thư viện

 

31. V/A + 아/어/여서: Rồi, vì...nên

- Ngữ pháp này được sử dụng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Rồi" Lúc diễn đạt 2 hành vi xẩy ra theo sản phẩm tự thời gian trước với sauVí dụ:+ 밥을 먹어서 뉴스를 들어요 > Tôi ăn uống cơm rồi tôi nghe tin tức+ 일어나서 세수해요-> Tôi ngủ dậy rồi rửa mặt- Được dịch là "Vì...buộc phải..." để diễn tả nguyên ổn nhân và hiệu quả, vế trước là ngulặng nhân của vế sauVí dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요> Vì trời mưa buộc phải tôi không tới trường được

 

Chú ý: Trước 아/어/여서 ko phân chia thừa khứ, cùng sau 아/어/여서 không chia cầu khiến cho, mệnh lệnh

 

32. V/A + 을/ㄹ 거예요: Sẽ

- Ngữ pháp diễn hành động sau này có sự tính tân oán, dự tính- Động tính tự có phụ âm cuối phân tách với 을 거예요, rượu cồn tính trường đoản cú không có phú âm cuối phân tách với ㄹ 거예요- Được dịch là "Sẽ"Ví dụ:

+ 내년에 결혼할 거예요-> Năm sau tôi đang kết hôn+ 이번 주말에 졸업장을 받을 거예요 > Cuối tuần này tôi vẫn nhận bởi xuất sắc nghiệp

 

33. V/A + 겠다: Sẽ

- Ngữ pháp mô tả biểu đạt hành vi về sau chưa có sự tính toán lâu dài cơ mà có sự quyết vai trung phong của người nói- Được dịch là "Sẽ"

 

Ví dụ:

+ 열심히 공부하겠습니다! -> Tôi đã học tập chuyên chỉ+ 내일 학교에 혼자 가겠다 > Ngày mai tôi đang đi cho ngôi trường 1 mình

 34. V + 지 말다: Đừng

- Đuôi câu bộc lộ sự ngăn cản của tín đồ nói với những người đối diện- Được dịch là "Đừng"

 

Ví dụ:+ 지금12시예요. 텔레비전을 보지 말아요 > Bây giờlà 12h rồi. Đừng coi TV nữa+ 이런거를 먹지 마세요 > Bạn chớ nạp năng lượng vật dụng này nữa

 

35. V + 아/어/야 되다: Phải

- Ngữ pháp miêu tả bài toán nhưng nhà ngữ yêu cầu làm- Được dịch là "phải"

Ví dụ:+ 한국어를 열심히 공부해야 돼요 > Tôi bắt buộc học tập giờ Hàn siêng chỉ+ 너 운동을 많이 해야 돼여 > quý khách hàng đề xuất tập TD các vào

 

36. V/A + 지요? Nhỉ? Chứ?

- Đuôi câu nghi ngại thể hiện sự ước muốn, tán thành, xác thực của người nói từ bỏ người đối diện- Được dịch là "Nhỉ?" , "Đúng không?", "Chứ?"Ví dụ:+ 여기가 좋지요? -> Ở trên đây tốt thiệt nhỉ?

 

37. V + 고 있다: Đang

- Ngữ pháp diễn tả một hành vi đang ra mắt làm việc hiện thời, là thì bây chừ tiếp diễn- Được dịch là "Đang"Ví dụ:+ 숙제를 하고 있어요-> Tôi vẫn làm bài tập+ 란 씨는 음악을 듣고 있어요 > Lan sẽ nghe nhạc

 

38. V + 고 싶다: Muốn

- Ngữ pháp diễn tả sự mong ước của tín đồ nói- Được dịch là "Muốn"Ví dụ:

+ 그 옷을 사고 싶어요-> Tôi ước ao download chiếc áo đó+ 이영화를 보고 싶어요 > Tôi muốn xem tập phim này

 

39. 못 + V : không được

- Ngữ pháp mô tả khả năng cần yếu xảy ra của việc gì đấy, cho dù fan mong vẫn muốn làm- Được dịch là "Không được"- 못 đứng trước hễ từ bỏ, tuy vậy, với động trường đoản cú kết thúc bởi 하다, 못 đứng trước 하다Ví dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요-> Ttránh mưa đề nghị tôi ko đến lớp được+ 밖에 너무 시끄러워서 집중 못 해요 > Vì bên phía ngoài ồn ào quá buộc phải tôi không tập trung được

40. V + 지 못하다: Không được

- Ngữ pháp này trọn vẹn tương tự như 못 + V- Ngữ pháp này hay được dùng trong văn uống viết, còn 못 + V thường được sử dụng vào văn uống nóiVí dụ:+ 비가 와서 학교에 가지 못해요-> Ttách mưa cần tôi không đi học được+ 오늘 손이 아파서 피아노를 치지 못해요 > Hôm nay tôi bị nhức tay đề nghị tôi không nghịch Piano được 

41. V/A + 으면/면: Nếu ... thì

- Ngữ pháp diễn đạt điều kiện và kết quả của một vấn đề làm sao đó- Được dịch là ví như...thì... Ví dụ:+ 돈이 많으면 집을 살 거예요-> Nếu có tương đối nhiều tiền tôi đã thiết lập nhà+ 이번 학기에 일등을 하면 장학금을 받을 수 있어요 > Nếu học kỳ này tôi đạt hạng 1 thì vẫn hoàn toàn có thể thừa nhận học bổng đó

42. V + (으)려고 하다: Định

- Ngữ pháp miêu tả dự tính của fan nói- Được dịch là "định"Ví dụ:+ 내일 병원에 가려고 해요 -> Ngày mai tôi định đi bệnh viện+ 이따가 밥을 먹으러 거요 > Lát nữa tôi định đi nạp năng lượng cơm

 

43. V + 아/어/여 주다: Làm bài toán gì đó CHO ai đó

- Đuôi câu biểu lộ vấn đề nhà ngữ thao tác làm việc gì cho ai đó- Được dịch là "...cho"Ví dụ:+ 수업이 끝나고 전화해 줘요-> Kết thúc giờ đồng hồ học tập thì điện thoại tư vấn đến tôi nha+ 돈을 빌려주세요 > Hãy cho tôi mượn chi phí nhé

 

44. N + (으)로: Bằng, đến

- Ngữ pháp này thực hiện trong 2 ngữ cảnh- Danh từ bỏ tất cả phú âm cuối phân chia với 으로, danh từ bỏ không có prúc âm cuối phân tách với 로- Được dịch là "bằng", "bởi" để diễn tả phương thức, phương biện pháp thao tác làm việc gì đó- Được dịch là "đến" khi thua cuộc danh từ xứ sở nhằm diễn đạt hướng của hành vi mang lại ở đâu đó

Ví dụ:+ 인터넷으로 검색해요 > Tìm tìm bằng Internet+ 민수 씨는 밥을 젓가락으로 먹어요 > Minsu ăn cơm trắng bởi đũa + 이버스가 서울 대학교로 가지요? Xe bus này đi mang lại ngôi trường ĐH Seoul đúng không?

 

45. N + 에게/한테/께: Đến...

- 에게/한테/께 thua cuộc danh từ chỉ người, diễn đạt đối tượng người tiêu dùng mà lại hành động phía đến- Dịch là "đến", "cho"- 에게 hay được sử dụng vào vnạp năng lượng viết, 한테 thường được sử dụng vào vnạp năng lượng nói, 께 dùng cho những người tất cả vế to (ông, bà, phụ vương, bà mẹ, thầy cô...)Ví dụ:+ 저는 친구에게 문자를 보내요-> Tôi gửi thư mang lại bạn+ 언니가 부모님께 전화해요-> Chị tôi Hotline dt cho bố mẹ

✌️ Bài viết được soạn vì : Du học tập Hàn Quốc longmon.vn