FEEL LIKE LÀ GÌ

 - 

Có lúc nào chúng ta gặp những người quốc tế hỏi đường hoặc nhờ các bạn giúp đỡ một điều gì đó mà bạn chẳng thể góp bọn họ được do bạn nói chúng ta không hiểu với trở lại không? Một ngữ điệu cơ mà không cần sử dụng đễ nghe – nói được được gọi là ngôn từ bị tiêu diệt. Do vậy, đề xuất “thủ” sẵn cho bạn đầy đủ mẫu câu thường dùng tuyệt nhất có tác dụng vốn nhé. Dưới đó là 10 cấu trúc giờ đồng hồ anh giao tiếp phổ cập tuyệt nhất với rất giản đơn học tập, cùng theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Feel like là gì


*

1. Get used to: Diễn tả một kinh nghiệm từ bỏ trước tới lúc này của ai đó.

S + TO BE/GET USED TO + V-ING

Cụm TO BE/GET USED TO được gọi là quen làm những gì đó…

Ví dụ: I am used to staying at trang chính on weekkết thúc (Tôi thân quen với vấn đề trong nhà vào thời gian cuối tuần)

2. Prefer to: So sánh rằng mình thích loại gì/làm gì rộng chiếc gì/làm những gì.

S + PREFER + N/V-ING + TO N/V-ING

Ví dụ: I prefer dog lớn mèo (Tôi say mê chó rộng say đắm mèo)

3. Feel like: Cảm thấy mong được gia công gì đó.

S + FEEL LIKE + V-ING

Ví dụ: We feel lượt thích going for a picnic together (Cửa Hàng chúng tôi thấy ao ước được đi picnic thuộc nhau)

4. Phan khổng lồ do: Khi trình diễn một dự định, kế hoạch nhưng nhiều người đang dự định làm

TO PLAN + TO + V + O

Ví dụ: I plan to lớn married her in the next summer.

5. Enough to lớn do: mô tả ai đó đầy đủ kĩ năng, điều kiện để triển khai một điều gì đó

S + V + ADJ/ADV + ENOUGH + FOR SOMEONE + TO DO SOMETHING

Ví dụ: She is pretty enough to become a princess of my kingdom.

6. Used to: Thuật lại phần lớn kinh nghiệm đã từng có lần tất cả vào vượt khđọng mà lại nay không hề tiếp tục nữa.

Xem thêm: Đánh Giá Chi Tiết Xiaomi Mi5S Plus Giá Chi Tiết Xiaomi Mi 5S Plus

S + USED TO + V-infinitive

Ví dụ: I used to go to lớn the zoo with my grandmother when I was young

7. Spend … on: Dành, chi tiêu cái gì vào việc gì

S + SPEND + N + ON SOMETHING/V-ING

Ví dụ: I spover 5 hours on panting this wall.

8. Remember doing: Để nói rằng ai đó ghi nhớ vẫn làm một việc gì rồi.

S + REMEMBER + V-ING

Ví dụ: I remember seeing this picture

9. Interested in: Nói đến một sở thích, côn trùng quyên tâm của ai kia.

S + TOBE + INTTERESTED IN + N/V-ING

Ví dụ: Jenny is interested in going fishing

10. So that: Quá … mang đến nỗi mà lại, biểu đạt thực sự diễn ra quá ko kể năng lực của đơn vị.

S + V + SO + ADJ/ADV + THAT + S + V

Ví dụ: She is so beautiful that I cannot stop seeing her.

longmon.vn và để được tư vấn.