FADE OUT LÀ GÌ

 - 
If the picture or sound of a film or recording fades out or someone fades it out, it becomes gradually weaker.

Bạn đang xem: Fade out là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ longmon.vn.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Bài Ma Thuật Yugioh, Hướng Dẫn Cách Chơi Yugioh! Cho Người Mới Bắt Đầu

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập longmon.vn English longmon.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語