ĐIỂM CHUẨN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 2017

 - 
STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
152140231DSư phạm Tiếng Anh (đang quy về thang 30)D01, D9625
252210404DThiết kế thời trang và năng động (sẽ quy về thang 30)V01, V0220
352220201DNgôn ngữ Anh (đã quy về thang 30)D01, D9624.75
452340122DThương mại điện tử (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.25
552340301CKế toán thù (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9018.75
652340301DKế toán (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9022.75
752480105DKỹ thuật dữ liệu (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9021
852480201ACông nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9021.25
952480201CCông nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9022.25
1052480201DCông nghệ Thông Tin (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025
1152510102ACông nghệ chuyên môn công trình phát hành (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9019.5
1252510102CCông nghệ kỹ thuật công trình gây ra (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D90đôi mươi.25
1352510102DCông nghệ nghệ thuật công trình xây dựng chế tạo (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.5
1452510201ACông nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9021
1552510201CCông nghệ nghệ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9022.25
1652510201DCông nghệ chuyên môn cơ khí (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024.75
1752510202ACông nghệ chế tạo thiết bị (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9020
1852510202CCông nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9021.5
1952510202DCông nghệ sản xuất thiết bị (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024.25
2052510203ACông nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Anh)A00, A01, D01, D9021
2152510203CCông nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9022.75
2252510203DCông nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025.25
2352510205ACông nghệ chuyên môn ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9022.25
2452510205CCông nghệ chuyên môn ô tô (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9023.75
2552510205DCông nghệ chuyên môn ô tô (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025.5
2652510206CCông nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9020
2752510206DCông nghệ kỹ thuật sức nóng (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.5
2852510301ACông Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9020.25
2952510301CCông Nghệ chuyên môn năng lượng điện - năng lượng điện tử (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9022.25
3052510301DCông Nghệ nghệ thuật điện - năng lượng điện tử (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025
3152510302ACông nghệ nghệ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao giờ Anh)A00, A01, D01, D9019
3252510302CCông nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9020
3352510302DCông nghệ nghệ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.75
3452510303ACông nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, A01, D01, D9021.75
3552510303CCông nghệ nghệ thuật điều khiển cùng tự động hoá (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9022.75
3652510303DCông nghệ chuyên môn điều khiển cùng auto hoá (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9025
3752510304CCông nghệ nghệ thuật laptop (hệ Chất lượng cao giờ đồng hồ Việt)A00, A01, D01, D9021
3852510304DCông nghệ nghệ thuật máy tính xách tay (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.75
3952510401DCông nghệ Kỹ thuật Hóa học (hệ Đại trà)A00, B00, D07, D9025
4052510402DCông nghệ vật liệu (hệ Đại trà)A00, A01, D07, D9021.75
4152510406CCông nghệ nghệ thuật môi trường thiên nhiên (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, B00, D07, D9018
4252510406DCông nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Đại trà)A00, B00, D07, D9021.5
4352510501CCông nghệ in (hệ Chất lượng cao giờ Việt)A00, A01, D01, D9018.25
4452510501DCông nghệ in (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9022.75
4552510601CQuản lý Công nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9019.75
4652510601DQuản lý Công nghiệp (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024
4752510603DKỹ thuật Công nghiệp (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9022.75
4852510605DLogistics với cai quản chuỗi đáp ứng (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024.5
4952520212DKỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9023.25
5052540101ACông nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)A00, B00, D07, D90trăng tròn.5
5152540101CCông nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, B00, D07, D9021.75
5252540101DCông nghệ Thực phẩm (hệ Đại trà)A00, B00, D07, D9025
5352540204CCông nghệ may (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)A00, A01, D01, D9019.75
5452540204DCông nghệ may (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9024
5552540301DCông nghệ sản xuất lâm thổ sản (Chế thay đổi gỗ) (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9018.5
5652580205DKỹ thuật thành lập công trình xây dựng giao thông vận tải (hệ Đại trà)A00, A01, D01, D9021.5
5752810501DKinh tế gia đình (hệ Đại trà)A00, B00, D01, D0719.75

*

SPK-Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPhường.HCM