Dài dằng dặc

 - 

A long convoy of retreating Iraqi troops formed along the main Iraq-Kuwait highway.

Bạn đang xem: Dài dằng dặc

4. Có một chuỗi các câu chửi thề dài dằng dặc mà em lúc nào cũng nghĩ đến.

There's a never-ending stream of curse words that I'm thinking at all times.

5. Bất chấp bản danh mục dài dằng dặc có rất ít tài liệu đáng tin cậy trong cuốn sách.

Despite a long bibliography there is little dependable documentation in the book.

6. Bởi vì lịch sử dài dằng dặc của hai lĩnh vực này, tỉnh thoảng chúng bị nhầm lẫn với nhau.

Because of their lengthy shared history, it sometimes happens that the two are confused with one another even today.

7. BS biết đấy, tôi phải kê danh sách dài dằng dặc về những điều phải làm và các chi tiết.

I make endless lists of, you know, things to do and certain details.

8. Lịch sử xung đột giữa các quốc gia... chưa từng bao giờ có chuỗi những sai lầm dài dằng dặc... như những gì chúng ta đã làm ở longmon.vnệt Nam

The history of conflict among nations... does not record another such lengthy and consistent chronicle of error... as we have shown in longmon.vnetnam

9. Lịch sử xung đột giữa các quốc gia... chưa từng bao giờ có chuỗi những sai lầm dài dằng dặc... như những gì chúng ta đã làm ở longmon.vnệt Nam.

Xem thêm: Giầy Tập Đi - Giày Tập Đi Cho Bé Gái, Bé Trai Cực Êm

The history of conflict among nations... does not record another such lengthy and consistent chronicle of error... as we have shown in longmon.vnetnam.

10. Cha tôi , người đến từ Mexico vào những năm 1920 để cố kiếm sống , đã làm longmon.vnệc nhiều tiếng đồng hồ dài dằng dặc tại nơi bảo quản sữa chữa ô tô mà ông quản lý .

My father , who had come from Mexico in the 1920s to try to earn a lilongmon.vnng , worked long , long hours at the serlongmon.vnce station he operated .

11. Ví dụ, hiển là không ổn khi một người tham gia mù chữ như là Celine kí một bản đồng ý dài dằng dặc mà đằng nào họ cũng không đọc được chứ chưa nói gì đến hiểu.

For example, it is counterintuitive to have an illiterate study participant, like Celine, sign a lengthy consent form that they are unable to read, let alone understand.

12. Khi đã bị đưa vào các trại, từ tháng 10 năm 1939 đến tháng 2 năm 1940, những người Ba Lan phải qua những cuộc thẩm vấn dài dằng dặc và bị các sĩ quan NKVD như Vasily Zarubin lung lạc chính trị.

Once at the camps, from October 1939 to February 1940, the Poles were subjected to lengthy interrogations and constant political agitation by NKVD officers such as Vasily Zarubin.

13. Dù mỗi tế bào chỉ sản xuất ra một lượng ôxy nhỏ, tổng các quá trình trao đổi chất của nhiều tế bào sau những khoảng thời gian dài dằng dặc đã biến khí quyển Trái Đất trở thành tình trạng như hiện nay.

Though each cell only produced a minute amount of oxygen, the combined metabolism of many cells over a vast time transformed Earth's atmosphere to its current state.