Bút Toán Chuyển Lỗ

 - 

Hàng năm, kế toán thù công ty lớn phần nhiều tiến hành kết đưa lãi lỗ đầu năm mới cuối năm. Thực tế, tiến hành đúng với thực hiện cây bút toán thù kết gửi phù hợp chưa phải điều đơn giản, tốt nhất là so với những người new vào nghề.

Bạn đang xem: Bút toán chuyển lỗ

Xem thêm: Game Bai Tu Quy K List Of Tips, Cheats, Tricks, Bonus To Ease Game

Hãy thuộc tò mò về phong thái kết chuyển lời lỗ đầu xuân năm mới, cuối năm trong nội dung bài viết tiếp sau đây.

*

Xem chi tiết không thiếu thốn những cây bút tân oán kết đưa cuối kỳ kế tân oán đề xuất ghi nhớ

3. Bài tập kết đưa lãi lỗ đầu năm, cuối năm

Tại công ty A, đầu năm 2019 tất cả số dư mặt bao gồm TK 4212 – 110 triệu VND, đơn vị tất cả những số liệu cuối năm 2019 như sau:

Doanh thu bán hàng và cung cấp hình thức dịch vụ trong kỳ đạt 500 triệu VND Giá vốn mặt hàng cung cấp không còn 380 triệu đồng Doanh thu tự hoạt động tài bao gồm và các khoản thu nhập khác của công ty theo thứ tự là 200 triệu với 1đôi mươi triệu VND Trong năm tài chủ yếu, công ty tất cả ngân sách tài chủ yếu, ngân sách khác thứu tự là 90 triệu với 60 triệu VND túi tiền chào bán hàng: 40 triệu VND, ngân sách làm chủ doanh nghiệp lớn 60 triệu VND. Tính thuế TNDoanh Nghiệp, biết thuế suất thuế TNDN: 20% Xác định hiệu quả chuyển động marketing cùng kết chuyển lãi, lỗ cuối năm 

Biết rằng các chi phí bên trên mọi là ngân sách được trừ Lúc tính thuế TNDN.

Hướng dẫn thực hiện: 

Kết gửi lãi năm trước:

Nợ TK 4212 – 110.000.000

Có TK 4211 – 110.000.000

Kết chuyển lệch giá bán sản phẩm với dịch vụ thuần

Nợ TK 511 – 500.000.000

Có TK 911 – 500.000.000

Kết đưa giá vốn mặt hàng bán:

Nợ TK 911 – 380.000.000

Có TK 632 – 380.000.000

Kết đưa doanh thu tài bao gồm cùng các khoản thu nhập khác:

Nợ TK 515 – 200.000.000

Có TK 911 – 200.000.000

Nợ TK 711 – 120.000.000

Có TK 911 – 1đôi mươi.000

Kết đưa chi phí tài chính và chi phí khác:

Nợ TK 911 – 90.000.000

Có TK 635 – 90.000.000

Nợ TK 911 – 60.000.000

Có TK 811 – 60.000.000

Kết gửi chi phí chào bán hàng:

Nợ TK 911 – 60.000.000

Có TK 641 – 60.000.000

Kết chuyển ngân sách quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911 – 40.000.000

Có TK 642 – 40.000.000

Xác định thuế TNDN:

Thuế TNDN = 20% x <(500.000.000 + 3đôi mươi.000.000) – (380.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000)> = 38.000.000

=> Kết gửi chi phí thuế TNDN hiện nay hành:

Nợ TK 911 – 38.000.000

Có TK 8211 – 38.000.000

Xác định công dụng chuyển động kinh doanh, ROI sau thuế chưa phân phối

Kết trái chuyển động marketing = <(500.000.000 + 3đôi mươi.000.000) – (380.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000) – 38.000.000 = 152000.0000

Kết gửi kết quả chuyển động marketing trong kỳ vào ROI sau thuế không phân phối:

Kết đưa lãi, ghi:

Nợ TK 911 – 152 ngàn.000

Có TK 421 – 152 ngàn.000

do đó, trên thời điểm cuối năm 2019, dư bên tất cả của TK 421 của công ty A là 262 triệu đồng

Để cung cấp cho kế toán viên tại các doanh nghiệp trong quá trình hàng ngày với vào công việc thực hiện những bút tân oán kết chuyển lên Báo cáo tài chủ yếu, ứng dụng kế tân oán online longmon.vn longmon.vn đã update, tích vừa lòng những tính năng:

Phần mềm cung ứng tự động hóa kết chuyển: Kế toán thù sàng lọc anh tài kết chuyểnn, ứng dụng tự động hóa hiển thị diễn giải cùng những bút tân oán kết đưa theo tùy chỉnh tài khoản kết đưa.Tự cồn hóa vấn đề lập báo cáo: Tự động tổng hòa hợp số liệu lên báo cáo thuế, report tài bao gồm với những sổ sách góp công ty lớn nộp báo cáo kịp lúc, đúng mực.