BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

 - 

Đầu mỗi năm học tập, các trường gần như tổ chức triển khai họp phú huynh nhằm thông tin về planer học hành trong thời điểm học tập bắt đầu cũng như đưa ra phương châm phấn đáu. Sau đấy là 04 chủng loại biên bản họp phụ huynhđầu xuân năm mới cho các cấp học tập.

Bạn đang xem: Biên bản họp phụ huynh đầu năm


1. Mẫu biên phiên bản họp phú huynh đầu năm phổ biến cho các cấp 2. Mẫu biên bản họp phú huynh đầu năm mới trường đái học tập 3. Mẫu biên bạn dạng họp phú huynh đầu năm ngôi trường trung học cơ sở 4. Mẫu biên bản họp prúc huynh đầu năm trường THPT 5. Nội dung của buổi họp phú huynh đầu năm mới Phần đầu: Ổn định tổ chức triển khai Phần văn bản của cuộc họp Kết thúc buổi họp
Năm học.......................- Giáo viên công ty nhiệm lớp:..............................................................- Khai mạc vào hồi: .........giờ đồng hồ, ngày........mon........năm................- Địa điểm:......................................................................................- Chủ tọa:........................................................................................- Thư ký:.........................................................................................
NỘI DUNG TIẾN HÀNHI. Ổn định:1. Ổn định – điểm diện:- Số prúc huynh có mặt:..............................................................- Số phụ huynh vắng tanh mặt:..........................................................2. Tuyên ổn cha lý do:Được sự gật đầu của BGH Trường........................................................... lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm mới năm học tập........................... nhằm thông qua chiến lược năm học tập cùng thông qua những khoản thu đầu xuân năm mới của ngôi trường.
II. Nội dung:1. Bầu ban đại diện thay mặt phụ huynh học sinh:1. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội trưởng2. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội phó3. Ông/Bà:........................................................................... Ủy viên2. Báo cáo tình hình lớp và từng học tập sinh
a) Thuận lợi:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Khó khăn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Một số tiêu chuẩn với biện pháp:a) Chỉ tiêu:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) Một số biện pháp:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Thông qua những khoản thu đầu năm:- Trả nợ thời gian trước cùng buôn bán, thay thế sửa chữa cơ sở đồ dùng hóa học năm nay:- Chi thời điểm dịp lễ, tết- Quỹ hội phụ thân mẹ:- Hoạt hễ đội:- Mua tiến thưởng vạc ttận hưởng mang đến học sinh HK I, HK II:- Liên hoan, thăm hỏi:- Mua tìm dụng cụ học tập, lau chùi lớp:- Học tăng buổi:- Quỹ lớp:- Phô tô đề chất vấn tất cả các môn học cả năm5. Ý con kiến của phú huynh:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Kết thúcCuộc họp hoàn thành vào tầm khoảng.........tiếng...........phút ít cùng trong ngày. Chủ tọa Tlỗi ký Hội trưởng hội bố mẹ học tập sinh
*

2. Mẫu biên bạn dạng họp phụ huynh đầu năm mới ngôi trường tiểu học


Tải về
Sửa/In biểu mẫu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP.. PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP...............Năm học: ...................- Giáo viên nhà nhiệm lớp: ..................................................................- Knhị mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng năm.....- Địa điểm:.............................................................................................- Chủ tọa: ..............................................................................................- Thư ký:..................................................................................................NỘI DUNG TIẾN HÀNHI. Ổnđịnh:1. Ổn định – điểmdiện:- Số prúc huynh tất cả mặt:...........................................................- Số prúc huynh vắng vẻ mặt:.......................................................2.Tuyêntía lýdo:Được sự đồng ý của BGH Trường trung học phổ thông .............. lớp................tiến hành họp prúc huynh đầu năm mới năm học ................... nhằm trải qua chiến lược năm học cùng thông qua các khoản thu đầu năm của ngôi trường.

Xem thêm: Sử Hộ Vương Nhân Vật Gây Tranh Cãi Cực Gắt Trong Sử Hộ Vương

II.Nộidung:2. Bầu BCH hội phụhuynh:Bác Chi hội trưởngBác Chi hội phóBác Ủy viên2.Báo cáo thực trạng lớp và từng họcsinha) Thuậnlợi:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b)Khókhăn:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.Một số chỉ tiêu cùng biệnpháp:a) Chỉtiêu:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b)Một số biệnpháp:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Thông qua những khoản thu đầu năm(theo công cụ của nhàtrường).5.Ý kiến của phụhuynh:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III.KếtthúcCuộc họp chấm dứt vào khoảng.........giờ phút ít cùng ngày. Chủ tọa Tlỗi ký Hội trưởng hội cha mẹ học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂMNăm học..............Vào thời gian tiếng phút ít trên lớp , Trường THCS...........thực hiện họp phụ huynh đầu năm học....................* Thành phần tsay đắm dự:1. Cô giáo: ................................GVCN - Chủ tọa…………………….................2. Bác: ……………………. . . Tlỗi kí3. Cùng tổng thể những bậc phụ huynh của lớp .I. Ổn định:1. Ổn định – điểm diện:- Có mặt: Prúc huynh Vắng: Phú huynh2. Tulặng ba lý do:Được sự đồng ý của BGH Trường THCS………………, lớp ...... tiến hành họp prúc huynh đầu năm năm học..............nhằm thông qua planer năm học tập cùng trải qua những khoản thu đầu xuân năm mới của ngôi trường.II. Nội dung:1. Báo cáo tình hình tiếp thu kiến thức và tập luyện đầu năm mới học tập ......a) Thuận lợi:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) Khó khăn:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Một số chỉ tiêu và biện pháp:a) Chỉ tiêu:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) Một số biện pháp:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Thông qua những khoản thu đầu năm:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Ý loài kiến của phú huynh:……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………........................................……………………………………………………………………………………...………5. Bầu BCH hội prúc huynh:Bác:……………………………………Chi hội trưởngBác:……………………………………Chi hội phóBác:……………………………………Ủy viênIII. Kết thúcCuộc họp dứt vào tầm giờ phút cùng ngày. Chủ tọa Thư ký Hội trưởng hội phụ huynh học tập sinh