Ác nữ hoàng hậu

 - 

Nội dung

Nội dung: Trong hoàng gia Ngân quốc lưu lại truyền một câu nói: " trong cung ví như nhỏng thấy Hiền phi, nhất quyết buộc phải rời xa!"Vị Hiền Phi này tuy vậy vẻ ngoài khuynh thành nhưng lại đố kỵ độc ác, số tín đồ bị bạn nữ hành hạ và quấy rầy đếm không hết, tiếng xấu đồn xa. Nhưng Hiền phi ko chút ít né kỵ làm cho điều ác, mục tiêu chỉ gồm một, lấy được câu nói yêu quý của hoàng đế, biến đổi hoàng hậu! Đối mặt cùng với thiếu nữ nhân những điều đó, nhà vua sau cùng đề nghị kháng đỡ ra sao đây?


Bạn đang xem: ác nữ hoàng hậu

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Lò Than Điện Size 30Cm - Bếp Than Điện Size 28 Có Quạt Gió

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
xo so mien bac