ác nữ hoàng hậu raw

 - 
Chương thơm trước Chap 1.1: GIỚI THIỆUChap 1.2 Giới thiệuChap 2: Trá Nam Vĩnh Viễn Là Trá NamChap 3: TẠI SAO LÀ TÔIChap 4: Đánh Người Không Đánh Mặt !Chap 5: Ta Muốn nắn Liều Với Ngươi !Chap 6: Ký Lai Chi Tắc An ChiChap 7: Thái Giám Này Là Ai ?Chap 8: Quả Nhiên phần lớn Năm Viết Tiểu Ttiết Không UổngChap 9: Không Hổ Là Hoàng Hậu Ác ĐộcChap 10: Nhất Tra Đáo ĐểChap 11: Ngươi Đang Sợ Cái Gì?Chap 12: Ngươi Dám Đánh Trẫm ?!Chap 13: Vẫn Là Không Có Nhìn Thấu NgươiChap 14: Vốn Là Phu Thê Một ThểChap 15: Tức Khắc Xuất CungChap 16: Thừa Tướng Lão Ba Không Msinh hoạt CửaChap 17: Chính Là Nằm Tại Chỗ Để ThắngChap 18: Ta Là Lư Đại Gia Của NgươiChap 19: Thánh Chỉ Không Thể Không TuânChap 20: Prúc Thân Của Hoàng Hậu Ác ĐộcChap 21: Người Nhà Lạnh NhạtThông báoRAW chap 22RAW Chap 23RAW Chap 24 Chương tiếp

*

*

*

Đến nào bữa ăn đầu tiên ngơi nghỉ cổ đại

*


Cmùi hương trước Chap 1.1: GIỚI THIỆUChap 1.2 Giới thiệuChap 2: Trá Nam Vĩnh Viễn Là Trá NamChap 3: TẠI SAO LÀ TÔIChap 4: Đánh Người Không Đánh Mặt !Chap 5: Ta Muốn nắn Liều Với Ngươi !Chap 6: Ký Lai Chi Tắc An ChiChap 7: Thái Giám Này Là Ai ?Chap 8: Quả Nhiên phần lớn Năm Viết Tiểu Ttiết Không UổngChap 9: Không Hổ Là Hoàng Hậu Ác ĐộcChap 10: Nhất Tra Đáo ĐểChap 11: Ngươi Đang Sợ Cái Gì?Chap 12: Ngươi Dám Đánh Trẫm ?!Chap 13: Vẫn Là Không Có Nhìn Thấu NgươiChap 14: Vốn Là Phu Thê Một ThểChap 15: Tức Khắc Xuất CungChap 16: Thừa Tướng Lão Ba Không Msinh sống CửaChap 17: Chính Là Nằm Tại Chỗ Để ThắngChap 18: Ta Là Lư Đại Gia Của NgươiChap 19: Thánh Chỉ Không Thể Không TuânChap 20: Phụ Thân Của Hoàng Hậu Ác ĐộcChap 21: Người Nhà Lạnh NhạtThông báoRAW chap 22RAW Chap 23RAW Chap 24 Chương tiếp

Chuyên mục: BLog